Alba Gaïa Bellugi kjent for:


The Intouchables (2011)