Olsenbanden og Dynamitt-Harry går amok

Olsenbanden og Dynamitt-Harry går amok (1973)

  • 102 minutter
  • Filmstjerner: Arve Opsahl, Carsten Byhring, Sverre Holm, Harald Heide-Steen Jr.

  • Utdrag:

    Det er de store overraskelsene som får latteren til å runge, derfor røpes ikke handlingen her! Men at det er en ny vri på sakene, det kan vi ihvertfall røpe. Kuppet – det riktig store – det endelige kuppet – kuppet over alle kupp – vil gi 6 millioner i svarte penger. Og hvem kjenner til dette? Egon Olsen og Politiet.

Bilder fra filmen

Skuespillereview all