Bugs Bunny Rides Again

Bugs Bunny Rides Again (1948)

  • Filmstjerner: Mel Blanc, Robert C. Bruce

  • Utdrag:

    In the Western town of Rising Gorge, Bugs faces off against Yosemite Sam, «the roughest, toughest, he-man stuffest hombre who’s ever crossed the Rio Grande.»

Bilder fra filmen

Skuespillere